Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2020-04-20 18:15 i St Mellby förskola Alingsås
Förskola
Under kommande 6 veckor kommer vi jobba med fokusområdet "natur och miljö" i vårt Lärohjul.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Natur och miljö är läsårets sista del i vårt lärohjul och här jobbar vi med läroplanens delar som passar in i detta område.

Barnen tycker det är roligt att vara i skogen och få inspiration till lek av det naturen har att erbjuda. Vi ser skogen som en bra alternativ lekmiljö där man kan finna ett lugn och vara kreativ och ge stort utrymme för fantasi.

 

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 


Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen har stort intresse för fantasi och att utforska djur och natur. De tycker mycket om att leka i skogen och trivs i den miljön som vi har nära att tillgå.

 

Vart ska vi?

Vi vill att de ska se skogen och naturen som en tillgång som vi ska vara rädda om.

Var och en har ansvar för en hållbar utveckling.

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Vi kommer vara ute mycket och försöker gå till skogen minst en gång i veckan. Vi pratar om allemansrätten, sopsortering, skräpplockardag, hushålla med resurser, växter och djur, naturruta, väder, experiment. Vi knyter ihop natur och miljö med vårt övergripande Pippi-tema.

 

Vi dokumenterar i Unikum, sätter upp på avdelningen.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: