Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme - temperatur, värmetransport och meteorologi/pep

Skapad 2020-04-20 18:33 i Slättängsskolan Kristianstad
Vi lär oss om värme och väder.
Grundskola 7 Fysik
Vädrets makter är kraftfulla. "Hur kommer det sig att vindar som t ex en tromb i Sverige och tornadon Sandy i USA uppstår?" , "Vad är väder?" Fysiken kan hjälpa oss att förstå olika väderfenomens uppkomst. Solen är motorn. Men vad är värme i fysikalisk mening och hur sprids värme ? Hur varmt eller kallt kan det bli egentligen? Hur hänger solstrålning samman med växthuseffekt? Detta är några av frågorna som vi ska reda ut i detta tema.

Innehåll

Mål

Du kommer att lära dig: mer om:

1.     I vilka olika former finns alla material? Hur kan de ändra form med hjälp smältakokakondensera och stelna?

2.     Hur påverkas material av uppvärmning? Varför leder metaller värme bättre än vatten och luft? 

3.   Hur varmt eller kallt kan det bli? Vad innebär den absoluta nollpunkten?

3.     Hur fungerar en termometer?  Hur skiljer sig celsiusskalan från kelvinskalan?

4.     Vad är värme rent fysikaliskt? Hur uppstår det?

5.     Vad betyder ett ämnes smältpunkt och kokpunkt?

6.     Vatten skiljer sig från andra ämnen? På vilket sätt då?

7.   Vad innebär ett materials täthet (densitet)? Hur förändras densiteten i olika material över olika temperaturer?

7.     På vilka olika sätt kan värme sprida sig? Beskriv och förklara hur?

8.     Hur hänger väder och klimat ihop?

9.     Vad betyder begreppen högtryck, lågtryck, front – varm- och kallfront, sjöbris?

10. Hur skapar solen väderlek?

11. Vad händer om medeltemperaturen på jorden ökar?

12. väderfenomen så som hagel och dimma

13 skillnaden mellan väder och klimat

 

10. Vad är växthuseffekten?  Hur påverkar den vårt klimat? Orsaker, konsekvenser och åtgärder?

 

Arbetsgång

 • Vi kommer att arbeta med sidorna 40-63 i fysikboken
 • Vi kommer att anteckna i ett dokument i classroom
 • Vi kommer att titta på filmer i Studi och svara på Quiz där. 
 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner och filmer.
 • Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet med skriftliga laborationsrapporter.
 • Ni kommer även att planera och genomföra laborationer. 
 • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter och med utdelat material.
 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov
 • Om du är sjuk eller ledig hittar du vad klassen har arbetat med i våra anteckningar i classroom. 

Bedömning

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet
 • Din förmåga att genomföra och redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.
 • Din förmåga att planera en undersökning.
 • Hur väl du visar dina kunskaper genom att förklara olika samband och föra resonemang i olika frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: