Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2020-04-20 19:39 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du använder säkert olika medier varje dag. Kanske har du lyssnat på en podd på morgonen? Eller läst en tidning? De är båda exempel på olika typer av medier. I detta arbetsområde kommer du att fördjupa dig i massmedier och sociala medier. Du kommer även att få lära dig hur information sprids och hur du kan vara källkritisk. I slutet av arbetsområdet kommer du att kika närmare på reklam och hur du påverkas av den.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • diskutera vad massmedia är och vad det används till.
 • förstå samhällsvetenskapliga begrepp som t ex massmedia, sociala medier och censur. 
 • diskutera vad sociala medier är och vad det används till.
 • uttrycka åsikter som handlar om reklam och hur reklam påverkar mig. 
 • diskutera hur man ska bete sig ansvarsfullt i olika medier.
 • berätta varför det är viktigt med källkritik.

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • information
 • kommunikation
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • massmedia
 • sociala medier
 • censur
 • källkritik
 • primärkälla
 • sekundärkälla

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 5 Medier

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: