Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2020-04-20 21:15 i Främbyskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Efter Karl XII:s död tog Stormaktstiden slut. En ny tid tog vid, Frihetstiden. Den varade 1718-1792. Vad var typiskt för denna tid? Hur såg det ut i Sverige och Europa då?

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretiserade mål

Målet med undervisningen är att du ska:

- känna till något om hur man levde i Sverige under Frihetstiden (1718-1792) och om hur samhället förändrades.

- få kunskap om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

-  få kunskap om viktiga historiska händelser, t ex tidsenliga uppfinningar samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

- få kunskap om olika historiska begrepp och lära dig använda dem.- med hjälp av ovanstående kunskaper ska kunna föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

 

 

Undervisningen

-Vi kommer att se filmer om Frihetstiden och Gustav III

- Vi kommer att resonera om olika händelser och konsekvenserna av dessa samt jämföra med andra tidsepoker

-Vi läser texter från olika historiska källor t ex läroböcker, texter på nätet mm

-Vi tittar närmre på typiska uppfinningar från den här tiden

-Vi jobbar med läsförståelse och instuderingsfrågor 

Bedömning

Efter avslutat arbete ska du kunna:

Känna till hur man levde i Sverige under Frihetstiden och hur samhället förändrades.

Känna till något om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

Känna till något om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

Känna till olika historiska begrepp och om du använder dem i olika resonemang.

Föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

Genom att delta aktivt på lektionerna, enskilt arbete, diskussioner, och ett prov får du visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: