Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5B kapitel 2 - Räkning

Skapad 2020-04-20 21:55 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 5B kapitel 2 - Räkning
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 5B, området Räkning: - Räkna med decimaltal i alla fyra räknesätten. - Göra ett överslag på en uträkning med decimaltal. - Använda två sätt att tänka i division.

Innehåll

 

Arbetsområde: Räkning

I arbetsområdet Räkning arbetar vi med att utveckla förmågan att:

 • analysera förhållandet mellan två decimaltal.
 • förstå begreppen för divisionsmodellerna och välja modell beroende på uppgiftens utformning.
 • räkna addition och subtraktion med två decimaltal.
 • hitta lämpliga metoder för uträkningar väljs.
 • utföra uppskattningar och avrundningar av decimaltal.
 • multiplicera med decimaltal och se hur många decimaler produkten ska ha.
 • räkna kort division med minnessiffror.
 • lösa matematiska problem kopplade till arbetsområdet.
 • använda begreppen växla, fördelningsdivision, innehållsdivision, heltal, decimaltal, kvot, produkt, faktor, täljare och nämnare.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Räkna i bashäftet och/eller grundboken.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Räkning

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Eleven utför additioner och subtraktioner med tal i decimaltal.
Eleven gör enkla beräkningar med huvudräkning eller omgruppering med tal med en decimal. Ex. 1,2 + 2,1
Eleven kan göra beräkningar med huvudräkning och uppställningar av tal med olika antal decimaler. Ex. 1,2 + 0,05
Eleven kan avrunda tal i decimalform på lämpligt sätt.
Eleven gör en uppskattning av en beräkning med två decimaltal. Ex. Ungefär hur mycket är 2,2 + 1,9 eller 4 x 3,2?
Eleven väljer lämplig avrundning beroende på sammanhanget. Ex. 3,12 + 2,9
Eleven löser multiplikationsuppgifter med minnessiffror och med decimaltal.
Eleven gör enkla beräkningar med huvudräkning eller svårare beräkningar med uppställning och gör enkla val däremellan. Ex. Huvudräkning 2 x 2,1. Uppställning 236 x 4.
Eleven väljer lämplig metod (behärskar både huvudräkning och uppställning) utifrån sammanhanget. Ex. Ska jag använda huvudräkning eller uppställning när jag beräknar 3,24 x 4?
Eleven löser divisionsuppgifter med minnessiffror.
Eleven gör enkla beräkningar med kort division. Ex. 342/2
Eleven behärskar metoden oavsett talens storlek. Ex.2385/5 48 256/4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: