Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2020-04-20 22:06 i Backa skola Tanum
Genom att göra serier utvecklar du kunskap om hur man kan kommunicera (prata) genom bild och tränar på att använda bilder för att berätta något. Du utvecklar din förmåga att teckna och måla med olika redskap och tekniker.
Grundskola 4 – 6 Biologi
En tecknad serie är en följd av bilder med eller utan text som berättar en historia. Tecknade serier är en konstform som kombinerar narrativt berättande och bildberättande, alltså en blandning av litteratur och konst. Den första serien kom ut i slutet av 1800-talet men det var som serietidning serier slog igenom i mitten av 1900-talet.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetsområdet serier är att utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap  och skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg. Lgr11

Centralt innehåll

Bildframställning

 Framställning av berättande och informativa bilder, t.ex. serier och illustrationer till text.

  • Teckning och målning.

Redskap för bildframställning 

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder.
  • Verktyg vid bildframställning; blyerts, tusch, färgpennor.
  • Plana material, papper.

 Bildanalys

  * Olika bilder från olika tider och kulturer, hur de är utformade och hur de förmedlar budskap.

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetssätt, det här kommer du att arbeta med;

I arbetsområdet serier kommer du att få bekanta dig med seriers särdrag och uppbyggnad.

Du kommer få kunskap om olika begrepp som till exempel bildutsnitt och pratbubblor.

Du ska få undersöka hur serier ser ut i olika tidningar och träna på textning.

Du kommer att få övningar där du tecknar av, där du provar och använder dej av olika grepp som är förknippat med serier. Du kommer också få öva på att översätta skriven text till serier.

Kunskapskrav och bedömning

När vi är klara med detta arbetsområde ska du ha gjort en genomarbetad serie som berättar en kortare historia med ett budskap. Du ska kunna använda olika element som bygger en bild och olika redskap och verkstyg när du gör det på ett fungerande sätt. Du ska aktivt delta i det bildskapande arbetet. Du ska prata om bilder och hur du tänker runt dem och använda begrepp som är speciella för bild när du gör det.

 Det som bedöms efter kursplanens kunskapskrav är hur du;

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med hantverksmäaaiga tekniker och verktyg.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser

Bi
Bild, Serie

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera med bilder
Du kommunicerar med bilder så att betraktaren förstår vad du menar.
Har svårigheter att få ihop en serie så att betraktaren förstår.
Gör en serie utifrån vägledning som betraktaren kan följa och förstå.
Gör en serie där budskapet tydligt framgår Serien kompletteras med egna idéer.
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.
Du kan skapa variation i dina bilder och använda tekniker på rätt sätt.
Du har ingen variation i dina bilder och du har inte använt teknikerna på rätt sätt.
Du har variation i dina bilder och du använder någon teknik på ett ändamålsenligt sätt.
Du har god variation i dina bilder och du använder flera tekniker för att göra serien tydlig.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du ser till att arbetet går framåt och ändrar om det inte blir som du tänkt.
Du har svårt att komma framåt i ditt arbete och du bearbetar inte din bild.
Du kan med vägledning föra arbetet framåt och göra enkla förbättringar på ditt arbete.
Du kan arbeta självständigt och se till att arbetet leder framåt. Du kan pröva och ompröva om det inte blir som du tänkt dig.
Presentera och utvärdera
Du presenterar och utvärderar din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Har svårt att visa ditt arbete för andra och förklara hur du tänkt. Du har svårt att bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Kan med hjälp av tydliga frågor presentera ditt arbete och förklara hur du tänkt. Du kan på ett enkelt sätt bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Kan presentera ditt arbete och förklara hur du tänkt.Du kan på ett utvecklat sätt bedöma din arbetsprocess och kvaliteten på ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: