Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-04-21 07:42 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
För oss är matematik viktigt i vår dagliga undervisning och i vår vardag, för att ge barnen rikliga möjligheter att få använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld och lösa vardagliga problem.

Innehåll

Matematik

Avdelning Blå Tallbackens Förskola

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Lpfö18

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att: 

 • leka och utforska matematik både utomhus och inomhus 
 • bli utmanade i sitt matematiska tänkande i vardagen
 •  kunna ramsräkna 0-10 fram och baklänges. 
 • förstå talraden, kunna peka och räkna 1-20, vänster till höger.
 • tillägna sig att ett antal föremål är lika många oavsett placering.
 • kunna koppla samman siffra och antal
 • förstå innebörden av addition och få möjlighet att tänka kring innebörden i subtraktion.
 • ska få möjlighet förstå, förklara och jämföra begrepp som till exempel: tung, tyngre, lätt, lättare, lång, längre, längst, kort, kortare, kortast samt sortera föremål efter dessa begrepp.
 • förstå och kunna förklara prepositioner som till exempel: över, under, framför, bakom, i, på, bredvid, mitt emot.
 • känna igen och kunna benämna de olika geometriska figurerna; kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
 • få prova på att tänka kring och förstå ett diagram.
 • känna till veckans dagar och årets månader.
 • kunna avläsa klockans hel- och halvtimme.
 • känna igen "femkamraterna" och få möjlighet att tänka kring ”tiokamraterna”.
 • känna till vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • prova på att programmera, både analogt och digitalt 
 • känna igen mönster och upprepningar och kunna göra egna mönster.
 • tänka kring "vad kommer sen" - att kunna se ett logiskt samband
 • öva på att utföra instruktioner och tänka i sekvenser och tänka kring vad som kan ändras om det inte blir som jag har tänkt mig

 

 

Hur:

 • Använda matematikens språk och korrekta matematiska begrepp i vardagen 
 • Utmana barnen matematiskt under hela dagen i olika sammanhang. 
 • Lyfta fram matematiken genom leken 
 • Duka upp och anpassa våra lärmiljöer för att utmana barnen i sitt matematiska tänkande 
 • Arbete i stor grupp, i mindre grupp och vid behov enskilt 
 • Arbete med matematiklådor innehållande olika matematiska ämnen/teman 
 • Matematikinspirerad lek både utomhus och inomhus 
 • Matematiksagor/ramsor 
 • Undervisning i form av aktiviteter, uppgifter och utmaningar
 • Sällskapsspel och matematikspel
 • Samarbete, problemlösning två och två eller i mindre grupp 
 • Samtal – vi samtalar, beskriver och diskuterar vardagliga matematiska problem och händelser på samlingar och i olika grupper.
 • Användning av IKT i undervisningen – lärplatta, projektor, apple-TV– matematikappar – enskilt, par, grupp 
 • Programmering – både analogt och digitalt – reflektera kring datalogiskt tänkande, använda BlueBot-robotar 

 

Vad:

 • Utmana barnen genom planerad undervisning 
 • Ta till vara den matematik som barnen själva initierar i vardagen
 • Utmana matematiskt i olika situationer under hela dagen med korrekta matematiska begrepp 
 • Rikliga möjligheter till matematikinspirerad lek och utforskande i våra lärmiljöer 

 

Dokumentation:

Unikum – lärlogg – grupp och individ

Foton

Film

Observation

Intervjuer

Teckningar/målningar/skapande

Barnens tankar och kommentarer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: