Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är viktigt för mig?

Skapad 2020-04-21 07:57 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
I arbetet med barnkonventionen målar barnen det som är viktigt för dem.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter i diskussioner kring barnkonventionen.

Få möjligheten att uttrycka sina tankar genom att måla.

Hantera kamera, lärplattans, mobilens och/eller kamera 

2. Mål och syfte från läroplanen

skriv text från läroplanen (kombinera kap.1 )

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).... att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

3. Konkretisera mål

Genom att måla berättar barnen sina tankar kring vad som är viktigt för dem.

4. Förväntat lärande

Uttrycka sina tankar och åsikter verbalt.

Kunna fantisera och uttrycka sig i bild

Ta fotografi med digitalt verktyg.

5. Metod

Vi ser filmen kring barnkonventionen.

Barnen målar enskilt tillsammans med en pedagog.

Barnen uttrycker sig verbalt i skapandet om vad som är viktigt för dem.

Ta fram olika digitala verktyg för att ta kort.

6. Dokumentation

Bild- målning

Fotografering

Dokumentera barnens tankar i skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: