Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hållbarhet

Skapad 2020-04-21 08:04 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Arbetet med hälsa, rörelse, musik, odla, sagor, kompostering, återvinning och välmående.

Innehåll

 

 

Varför (läroplansmål)

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiska aktiva.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Barnen ska ges tid och rum till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska. reflektera kring och beskriva sin omvärld genom sång, musik och dans. 

Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera , forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

 

Syfte:

Enligt skolverket och läroplanen ska förskolan arbeta med att barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Här har vi en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv.

Rekommendationer är att arbeta med hälsa, rörelse, musik, odla, sagor, kompostering, återvinning och välmående. 

Mål:

Att öka barnens förståelse om hur olika levnadsförhållanden påverkar allas hälsa och välbefinnande. Att få uppleva glädjen och utforska fler sätt att kommunicera på digitalt, genom rörelse, musik och lära sig mer om odling och växt processer. 

När?

Under veckorna 18-20 kommer vi arbeta med detta huvudsakligen ute på vår gård. 
vecka 18 kommer alla barn erbjudas att odla gurka. Delta på dessa rörelselåtar: Tabata för barn som vi tittar på utomhus på ipaden och denna musik....

Vecka 19 kommer alla barn erbjudas att plantera ärtskott. Delta på dessa rörelselekar...... och erbjudas denna musik......

 Vecka 20 erbjuds alla barn att skapa överraskningsägg, Delta på dessa rörelselekar.... och erbjudas denna musik.....    

Innehållet kan ändras under veckorna beroende på vad vi ser och kan ge barnen för verktyg till inflytande av sin utbildning.                   

 

Hur?

 Samtliga pedagoger guidar barnen inom området hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling genom att bjuda in barnen till undervisningsstunder som innehåller exempelvis rörelselek, kost, återbruk, källsortering samt socialt samspel. Vi kommer erbjuda specifikt rörelseglädje, odling och musik baserat på barns visade intresse och nyfikenhet.

Hur ser vi att barnen lär sig?

 Genom våra dokumentationer. Genom observationer av samtal och lek samt dokumentation av dessa. Genom våran dokumentation av processerna som sker när vi undervisar och effekterna av dessa. Dokumentationerna sker genom text, fotografier, film på Unikum främst.

vem eller vilka

 Alla barn på förskolan ska få ta del av undervisning under ledning av förskollärare och genomföras av hela arbetslaget.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: