Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och matamatik

Skapad 2020-04-21 08:14 i 023221 Förskolan Växthuset Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
. Vi har sett ett behov/intresse av att utveckla barnens språk och kommunikation i vardagen för att öka samspelet mellan barnen och oss pedagoger. Detta kan vi göra på olika sätt genom att arbeta med Babblarnas olika karaktärer (språk, matematik och teknik, kreativitet och skapande, naturvetenskap, rörelse samt social kompetens.

Innehåll

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

- Att barnen ska kunna uttrycka sig mer verbalt, samt få ett ökat ordförråd.

Genom att få ett utökat ordförråd ökar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan

 

-

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

·         Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

·         Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

- Sätta upp bilder på bokstäver, och olika tecken på väggarna (TAKK).

 

- Olika lekstationer/lärmiljöer där språk, kommunikation och samarbete är i fokus.

 

- Olika material som handlar om matematiska begrepp (färg, form, sortera, lika/olika).

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

- Samtala med barnen

 

- Benämna olika saker

 

- Ge barnen tid att prata och uttrycka sig

 

- Lyssna på barnen och bekräfta/förtydliga det de säger

- Vi har olika aktiviteter där vi fokuserar på olika matematiska begrepp och språk.

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

- Vårt tema kommer att vara matematik, språk och barns inflytande. Vi kommer att använda oss av  Babblarna i olika sammanhang, både i planerade och spontana undervisningssituationer där vi fokuserar på lägesbegrepp, prepositioner, färg och form, likheter/olikheter, sortera och klassificera.

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

- Vi fokuserar på olika områden i temat, för att ta med i reflektionen i skolplattformen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: