👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartikel

Skapad 2020-04-21 09:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta arbetsområde kommer eleverna att få träna sin skriftliga förmåga genom att skriva en tidningsartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska skriva en tidningsartikel och utgår från det vi gått igenom på lektionerna.

Innehåll

 

MÅL MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU:

  • utveckla fantasin och lusten att använda det svenska språket
  • utveckla en säkerhet när man skriver och vill, vågar och kan uttrycka sig i olika sammanhang
  • utveckla sitt skrivande 
  • ökar ordförrådet och hur det svenska språket är uppbyggt

Så här kommer du att arbeta: Tre- fyra lektioner framöver kommer vi att arbeta med att skriva en artikel. Du utgår från de instruktioner som finns i Classroom.

Detta bedöms (se matris):

Matriser

Sv SvA
Texter

Ej godkänd
E- nivå
C- nivå
A- nivå
KOMMUNIKATION
Kommunicerar och uttrycker egna tankar och känslor.
Uttrycker sig så att det är svårt för andra förstår. Använder ett enkelt språk.
Uttrycker sig för det mesta klart och tydligt. Utvecklar sitt berättande genom att förklara.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt berättande genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SPRÅKLIGT
Användandet av språket
Det finns fel som gör det svårt för mottagaren att förstå innehållet.
Det finns fel men mottagaren förstå av sammanhanget.
Det finns få fel. Mottagaren förstår utan problem.
Har ett i stort sett korrekt språk.
FORM
. Formen i din artikel har vissa brister när det gäller uppbyggnaden
Du har fått med delar av en artikels uppbyggnad på ett korrekt sätt.
Du har med en artikels olika delar (rubrik-ingress-mellanrubrik-brödtext) på ett korrekt och enkelt sätt
Du har med de olika delarna. Du har formulerat rubrikerna och ingressen på ett intresseväckande sätt.
INTERVJU
Du har med intervjuer i din text men de passar inte in i sammanhanget.
Du har med en intervju i din text som passar in i sammanhanget.
Du har med två inervjuer i din text som passar in i sammanhanget.
Dina intervjuer flyter in i texten på ett naturligt sätt.