Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8C 8D Källkritik - digitala lektioner v.15-20

Skapad 2020-04-21 09:24 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med källkritik via digitala lektioner i ca.5 veckor. Du kommer att få lära dig att granska olika typer av källor, söka information, granska bilder, diskutera det språk som används på sociala medier, samt lära dig några källkritiska begrepp.

Innehåll

Tid

v.15-20 

Lektioner

V.15

Fredag

V.16
  • Fortsättning Introduktion Källkritik
  • Göra två uppgifter i teams bla pröva källan
  • Studi.se göra delade källkritiksuppgifter göra quiz till ena filmen.

 V.17

V.18

V.19

V.20

Prov

  • måndag 8C tisdag 8D

Material 

  • digitalalektioner.se 
  • dator
  • uppgifter eller chatt via Teams

 

Du behöver kunna detta:

 

Fakta eller tendens

Sekundär eller primärkälla, vad betyder detta?

Vad menas med: Fejkade sidor, troll, reklam, propaganda, satir

Hur fungerar sökmotorer och reklam på internet

Sociala medier vad är det?

Vilka är de fem källkritiska frågorna? Vem? Syfte? Tendens? Ny/gammal? Hur?

Vad skapar tillit hos en källa?

Förklara vilka faktorer som avgör vad du tycker är en trovärdig källa?

 

Tre korta praktiska uppgifter som du skall klara av

- se skillnad på fakta och tendens

-  identifiera vilka källor som finns i texter

- Visa källkritiskt tänkande

 

Examination

1. Skriftliga reflektioner: Görs på lektioner och du skriver via Teams, studi.se quiz

2. Prov: måndag v.20 8C/tisdag v.20 8D

Matriser

Sv
Betygsmatris Källkritik - digitala lektioner

F
E
C
A
Skriva texter
Bedöms utifrån skriftliga reflektioner som görs på lektioner
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Bedöms utifrån skriftliga reflektioner som görs på lektioner
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Söka, välja ut och sammanställa
Bedöms utifrån provet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Bedöms utifrån skriftliga reflektioner som görs på lektioner
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtala & diskutera
Bedöms ev. utifrån diskussioner som genomförs på lektioner
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: