Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Europas sista vildmark"

Skapad 2020-04-21 10:10 i Linghedsskolan Falun
Koll på NO "Europas sista vildmark" kapitel 1.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt nerför en backe i full fart på skidor en vinter. När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta om hur djur och växter klarar av det tffa livet på jället.

Innehåll

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

*  ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
*  förklara vad som menas med växtzoner.
*  förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur.
*  berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.

Uppgifter

 • Här är beskrivningen som du ska arbeta efter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: