Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet åk 8

Skapad 2020-04-21 09:53 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhet är ett område som skiljer sig från många andra inom matematiken. Ofta är matematiken exakt, men här kan vi endast beräkna sannolikheter att något ska inträffa. Vi lär oss beräkna sannolikheter och använda modeller som underlättar våra prognoser.

Innehåll

 

Mål för ämnesområdet

 

Att kunna:

 

·         Beskriva sannolikheter i bråkform, decimalform och procentform

 

·         Bestämma sannolikheter för vardagliga händelser

 

·         Beräkna sannolikheten för en händelse

 

·         Beräkna hur ofta en händelse bör ske, beroende på sannolikheten och antalet försök

 

·         Beräkna sannolikhet vid upprepade händelser

 

·         Använda metoden träddiagram

 

·         Använda metoder för att göra beräkningar med beroende och oberoende händelser

 

·         Beräkna sannolikheten genom statistiska undersökningar

 

·         Använda metoder för att lösa kombinatoriska problem

 

 

 

Tidsplan

 

vecka 16-19

 

 

 

Innehåll/guide

 

vecka

Mål

Blå

Grön

Röd

Arbetsblad

www.studi.se

www.edqu.se

 

16

Sannolikhet

228

210

211

238

239

6:1

6:8

 

Slump & sannolikhet

 

Sannolikhetslärans grunder

 

Slumpförsök

Beräkningar med sannolikhet

 

229

230

212

213

 

6:2

6:3

 

 

 

17

Upprepade händelser och träddiagram

231

 

214

215

240

 

6:4

Betingad sannolikhet

 

 

 

Oberoende och beroende händelser

232

233

216

217

241

6:5

 

Oberoende händelser

 

Oberoende & beroende händelser

 

18

Sannolikhet genom statistik

234

235

218

219

 

6:6

 

Sannolikhet utifrån statistik

 

Kombinatorik

236

220

221

242

243

244

6:7

6:9

Introduktion till kombinatorik

 

Multiplikations- & additionsprinciperna

 

Kombinatorik

 

19

Repetition/fördjupning i bok, arbetsblad, www.studi.se , www.edqu.se samt

www.intermatte.se 

Åk 8 kap 8 Sannolikhet. Välj själv vilka nivåer du väljer.

Träning 1 (E till C-nivå)

Träning 2 (E till A-nivå)

Plus (C till A-nivå)

 

  Prov torsdag 7/5

 

 

 

 

 

 

 

Centrala begrepp

 

Risk, chans, händelse, komplementhändelse, möjliga utfall, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamma utfall, träddiagram, upprepad händelse, beroende händelse, oberoende händelse, återläggning, kombinatorik, multiplikationsprincipen

 

 

 

Bedömning

 

Bedömning sker vid lektionsarbete, exit-ticket, gruppdiskussioner och vid provet v 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: