Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 6. Livets utveckling och anpassningar till naturen

Skapad 2020-04-21 10:28 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Biologi
När vi avslutat NO-arbetsområdet om fysik (rörelse och kraft) kommer vi under fem veckor att fokusera på biologi. Arbetsområdet kallar vi för "Livets utveckling och anpassningar till naturen". Under arbetsområdet kommer du att få lära dig om hur livet har uppstått på vår planet samt om hur olika djur och växter har utvecklats och hur de har anpassat sig till vår natur. Hur skapades universum? Hur länge har det funnits liv på jorden? Varför har giraffer lång hals? Varför är isbjörnar så stora? Hur kan det finnas liv i öknen? De här frågorna och många fler kommer vi att diskutera och försöka förklara. Intressant, eller hur?

Innehåll

Under lektionerna kommer du att:

 • få läsa och diskutera texter om livets utveckling.
 • få se och diskutera olika filmer om livets utveckling.
 • arbeta med olika uppgifter som handlar om livets utveckling och anpassningar till naturen. Uppgifterna kommer att finnas som bifogade dokument i NO-klassrummet.
 • med hjälp av dator och din lärobok söka information och skriva ett fördjupningsarbete om en miljötyp och det liv som lever där.

 

Material

I läroboken finns det två kapitel som hör till arbetsområdet. Livets utveckling (kapitel 3 s. 42- 57) och Anpassningar i naturen (kapitel 5 s. 74-101). I NO-klassrummet (datorn) kommer vi samla våra arbetsuppgifter och fördjupningsuppgifter.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor i den bifogade matrisen. Dina förmågor/kunskaper visar du genom:

 

 • hur du genomför dina arbetsuppgifter.
 • hur du deltar i gemensamma diskussioner.
 • skriftliga och muntliga läxförhör/prov.
 • hur du genomför, framställer och söker information till ditt fördjupningsarbete.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi år 6. Livets utveckling och anpassningar till naturen

Rubrik 1

------>
------>
------>
Livets utveckling
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag beskriver livets utveckling på ett enkelt sätt. I min beskrivning finns ett par utvecklingssteg.
Jag beskriver livets utveckling relativt väl. I min beskrivning finns flera betydelsefulla utvecklingssteg.
Jag beskriver livets utveckling på ett välutvecklat sätt. I min beskrivning finns många betydelsefulla utvecklingssteg.
Livets anpassningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag ger ett par exempel på organismers anpassningar till några olika livsmiljöer.
Jag ger flera exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Jag förklarar ett par samband mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer, t.ex. hur en hares och en rävs utveckling påverkats av varandra.
Jag ger flera exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Jag förklarar flera olika samband mellan organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Söka information och skapa texter
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag söker information och skapar en enkel text/presentation kring livets anpassningar i någon livsmiljö.
Jag söker information och skapar en relativt välutvecklad text/presentation kring livets anpassningar i någon livsmiljö.
Jag söker information och skapar en välutvecklad text/presentation kring livets anpassningar i någon livsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: