Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad och arbetsliv

Skapad 2020-04-21 10:39 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Arbetsmarknad och arbetsliv
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Hur har arbetslivet och villkoren på den svenska arbetsmarknaden förändrats? Vad innebär sysselsättning och arbetslöshet för individen och för samhället? I avsnittet kommer du att få läsa om vilka spelregler och lagar som gäller på arbetsmarknaden och hur dessa har växt fram. Avsnittet tar också upp vad det är som påverkar våra val av utbildning och yrke. Hur påverkar människors bakgrund och kön förutsättningarna för makt, inflytande och god ekonomi? Vad finns det för samband mellan bakgrund, utbildning och välfärd? Avslutningsvis behandlas begreppen jämlikhet och jämställdhet och vad diskriminering på arbetsmarknaden innebär och resulterar i.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Reflektera över hur människor och arbetsmarknad samverkar och förändras till exempel genom digitalisering, yrkesval och förhandlingar om löner och arbetsvillkor.
 • Få en förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och förändras till exempel genom digitalisering, avtalsrörelse och arbetsrätt.
 • Söka information om vilka möjligheter det globala samhället skapar vad det gäller olika utbildningar och yrken.
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter om till exempel jämlikhet och jämställdhet på arbetsmarknaden.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer, med fokus på produktion, lokaliseringsfaktorer, handel och transporter påverkas av naturlandskapet.
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen genom att lära dig om hur olika handelsmönster och försörjningsmöjligheter i ett område påverkar människors livsvillkor.
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten genom att lära dig avläsa tabeller och diagram om handelsmönster och utifrån det analysera omvärlden.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om hur handelsmönster påverkar människors möjlighet till försörjning på olika plaster på jorden.
 • Undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och då kunna beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation samt underbygga resonemang om hur dessa mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor genom Gleerupsportal.se
 • Diskussion

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om arbetsmarknad och arbetsliv, samt förstå hur produktion och handelsprocessen fungerar
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Har goda kunskaper om arbetsmarknad och arbetsliv
 • Kunna resonera och reflektera i text
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Arbetstagare och arbetsgivare

 • Sverige i en globaliserad värld

 • Att välja gymnasium

 • Yrkesliv och könsroller

 • LAS

 • Fackföreningar

 • Förbättrade arbetsvillkor

 • Arbetsmarknad och arbetsliv

 • Arbetsmarknad och arbetsliv - Gleerupsportal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: