Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik årskurs 4: astronomi, värme & kyla och meteorologi

Skapad 2020-04-21 10:42 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Fysik
Det är dags att lära mer om fysik! Vi kommer att arbeta med tre olika delar: astronomi, värme & kyla samt meteorologi.

Innehåll

 

Astronomi 

- beskriva hur det blir dag och natt på jorden
- förklara hur vi kan ha fyra olika årstider här i Sverige
- förklara hur månen kan lysa och berätta om dess faser
- kunna berätta något om människans historia i rymden

Begrepp: planet, galax, stjärna, solsystem, himlakropp, månens faser

 

Värme och kyla

- förklara vilka former ett ämne kan finnas i och hur partiklarna rör sig
- förklara hur varm och kall luft påverkar varandra
- beskriva skillnaden på isolering och ledning av värme och kyla

Begrepp: Celsius, partikel, fast, flytande, gas, smälta, avdunsta kondensera, frysa, ledning, isolering.


Meteorologi
- veta vad ett moln är och hur det påverkar temperaturen
- beskriva varför det blåser
- beskriva vad dimma och imma är
- förklara hur vi kan veta vad det blir för väder och hur vi kan mäta det
- veta vad högtryck och lågtryck är
Begrepp: meteorologi, meteorolog, temperatur, termometer, vind, nederbörd, imma, dimma, tornado, högtryck, lågtryck.

 

Vi kommer att arbeta så här:

- Filmer från Studi och Avmedia
- Arbete i Puls grundbok och arbetsbok
- Lärarledda genomgångar
- Enskilt, par och grupp
- Göra undersökning

 

Jag bedömer:

- ditt muntliga deltagande på lektionerna

- ditt arbete

- skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: