Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt eller fel? vt 2020

Skapad 2020-04-21 12:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Etiska dilemman och debatt
Grundskola 7 – 9 Svenska
Finns det saker om är rätt för alla människor? Varför måste man ta ställning i olika frågor? Under de kommande veckorna kommer vi att prata om etiska dilemman och hur olika val påverkar våra liv. Vi kommer också genomföra en debatt.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma debatten. Genom att hjälpa till att få fram underlag till debatten (leta fakta mm), förbereda dig väl och delta aktivt i debatten visar du dina förmågor.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

V 13

 

Onsdag     Genomgång om nya temat. Påminna om       läsloggandet. Tid att läsa/skriva läslogg.

 

Fredag      Genomgång om retorik. PP.

 

                 Argumentationsövningar.

 

V 14

 

Måndag     14 min https://urskola.se/Produkter/205379-Basta-babblet-Diskutera-mera

 

                 Exempel från ”Mötet”, 14 min

 

                 https://www.svtplay.se/video/25699824/motet/sverige-mots-sasong-1-avsnitt-1?start=auto 

 

Onsdag     Hur samlar man stoff till en debatt? https://urplay.se/program/209792-klartankt-argumentationsfel

 

                 Val av debattämnen och grupper (minst fyra/grupp). Samla stoff.

 

Fredag      Samla stoff till er debatt.

 

V 15          PÅSKLOV 

 

V 16

 

Måndag     Lovdag

 

Onsdag     Samla stoff till er debatt.

 

Fredag      Genomgång av hur debatten kommer genomföras. PP.

 

V 17

 

Måndag     Sortera dina fakta och känsloargument. Skriv talkort och öva inför debatten.

 

Onsdag     Genomför debatten. Filmas.

 

Fredag      Genomför debatten. Filmas.   

 

V 18

 

Måndag     Genomför stavningstestet. Eleverna rättar själva och väljer, utifrån sitt resultat vilka stavningsregler de behöver träna på.                              (Ett fel eller mer, så är det ett ljud du behöver träna på)

 

                 Jobba vidare med rättstavning.

 

Onsdag     Jobba vidare med rättstavning.

 

Fredag      LOV

 

 

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera over vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan forbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lattast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den har typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka formågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du forbattra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för arbetsområdet "Rätt eller fel"

Kunskapskrav
E
C
A
12a Föra diskussion
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du framför din åsikt i debatten, genom både argument och motargument. Dina argument är enkla (ex. Jag tycker inte om pälsdjur som husdjur för att de fäller så mycket hår.) Du har till viss del byggt dina argument på fakta. (ex. Man kan utveckla allergi.) Det du säger gör att andra kan svara och till viss del spinna vidare på det.
Dina argument innehåller mer fakta. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket.) Det du säger är lätt för andra att spinna vidare på. Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument.
Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket. Dessutom visar också flera undersökningar att vi pga. vår renlighet lättare blir allergiska nu än tidigare. ) Det du säger gör att debatten kan ta en ny riktning. Du använder dig av motargumenten för att vidareutvecklar dina argument.
12b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem debatten är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och gör debatten lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: