Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättsskipning

Skapad 2020-04-21 12:58 i Hosiannaskolan Grundskolor
Rättigheter och rättskipning
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi arbetar med rättigheter och rättsskipning. Lagstiftning och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Vi arbetar med kapitlet med samma namn i Samhällskunskapsboken (stadiebok 4-6 Capensis). Läs och gå igenom varje nytt avsnitt från textboken (s. 61-82), eleverna arbetar sedan med respektive avsnitt i övningsboken (s.41-53).

Vi tittar på ett avsnitt i veckan från UR serien "Min skola mitt i kriget" (4 avsnitt) och använder oss av det pedagogiska materialet som hör till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: