Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig interaktion engelska

Skapad 2020-04-21 13:01 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Ett arbete för att träna den muntliga interaktionen i engelska. Övningar, lekar och rollspel/drama.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett arbetsområde för att utveckla förmågorna att uttrycka sig muntligt i engelska, och använda sig av strategier för att förbättra kommunikationen.

Innehåll

Syfte

Utveckla språkliga strategier för att i muntlig kommunikation kunna göra sig förstådd samt förstå på engelska. I ett tryggt inlärningsklimat.

 

Kunskaper

Kunna uttrycka sig  med ord, fraser och meningar.

Kunna välja och använda strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Undervisning

Vi ska tillsammans träna på att samtala och prata med varandra på engelska, och då kunna kunna använda oss av olika strategier. Det ska vi göra i olika aktiviteter: 

 • dialoger
 • par-övningar
 • helklass-övningar

Bedömning 

Se också bedömningsmatris nedan.

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hålla igång en konversation tillsammans med en kamrat utifrån ett givet ämne.
 • använda strategier för att förstå andra och göra dig förstådd

Detta kommer jag att bedöma genom att lyssna på dig och en kamrat/liten grupp när ni pratar om, och ställer frågor om ett givet ämne (ges på samtalskort).

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6

Matriser

En
Muntlig interaktion

Kunskapskrav i slutet av år 6

Genom undervisningen i engelska ska eleverna få utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
E
C
A
Uttrycka sig muntligt
Enkelt och begripligt.
Enkelt och relativt tydligt.
Enkelt och tydligt. I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Några olika strategier.
Flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: