Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Famous buildnings in the World & fact abous Canada

Skapad 2020-04-21 13:35 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Realia - i form av enskilt arbete
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under några veckor kommer ni få chans att lära er om kända byggnader i världen samt att fördjupa er i några likheter och skillnader mellan Canada och Sverige.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter kommer du att öva genom de filmer och texter som du kommer att läsa för att kunna sammanställa din information. Du visar din förmåga genom att välja ut relevant fakta och genom att dra rimliga slutsatser om det du har läst.

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift kommer du mest att få chans att öva skriftligt på under detta arbetsområde. Du visar din förmåga genom att använda ett så korrekt språk som möjligt dels på din plansch och dels i din reflekterande text.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, kommer du att öva genom de filmer och texter som du kommer att läsa, samt genom dina kamraters presentationer. Du visar din förmåga att reflektera över livsvillkor och kultur mm genom din egen presentation samt genom de slutsatser du drar i din reflekterande text.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: 

W 14

 

Thursday & Friday                      History of Architecture. Read the text and answer the quiz. Meanwhile you                                                                                   read you shall save at least 15 words in your wordlist. Also do exercise 3-4. If                                                                               you have time left: choose from the other tasks or play a game.

 

                                                     Discuss 1-2 with a partner.  Write sentences with your 15 words.

 

W 16

 

Thursday & Friday                      Famous buildings. Read the text and answer the quiz. Meanwhile you                                                                                             read you shall save at least 15 words in your wordlist. Also do exercise 2-3.                                                                                   Listening exercise.If we have time this week we will start the poster.

 

W 17

 

Thursday & Friday                      Make a poster about a famous building in the world, according to the                                                                                              instructions in exercise 5 (Except that you wont do a presentation and a                                                                                         slideshow but instead make a poster).

 

 W 18

 

Thursday                                       Make your poster and be ready to put it up in the classroom on Thursday                                                                                      next week. Answer the questions from at least 5 other posters and hand in.

 

Friday                                                                           LOV

 

 W 19

 

Thursday & Friday                      Introductionfilm about Canada. Preparation time for a written exam of                                                                                           Canada on Friday w 20.

 

W 20

 

Thursday                                       Preparations/creating of mind maps.

 

Friday                                              Exam writing of Canada

 

 W 21

 

Thursday & Friday                      LOV

 

W 22

 

Thursday & Friday                      IKEA in the world. Read the text and answer the quiz. Meanwhile you                                                                                              read you shall save at least 15 words in your wordlist. Also do exercise 1-3                                                                                    and 5-6. If you have time left: choose from the links in exercise 7.              

 

W 23

 

Thursday & Friday                      Reflexive pronouns. More grammar revision and some games.                    

 

 

Vad ska bedömas?

 1 Dina svar på instuderingsfrågorna.

 2 Din text på din plansch.

 3 Din text om Canada.

 

 

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Dina utvärderingsfrågor:

Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris till English speaking Countries

Kunskapskrav
E
C
A
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
4 Välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen resonera och sammanställa skriftligt.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: