Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närområdet - Fruängen

Skapad 2020-04-21 13:52 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Du ska få lära dig lite mer om ditt närområde - Fruängen.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • berätta varifrån några av gatorna har fått sitt namn
 • skriva en faktatext om en av Fruängens "fruar".
 • berätta om vilka centrala samhällsfunktioner som finns i närområdet
 • berätta om vilka platser för religionsutövning som finns i närområdet
 • berätta något om vilka yrken och verksamheter som finns i närområdet
 • göra en enkel karta över din väg till skolan samt identifiera riskfyllda platser i trafikmiljön på din väg.

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Läsa texter
 • Skriva faktatext
 • Fältstudier

Bedömning:

 • Dina kunskaper om någon av fruarna
 • Samtal och diskussioner kring centrala samhällsfunktioner, religionsutövning, yrken och verksamheter i närområdet.
 • Din karta över din väg till skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Närområde Fruängen

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Faktatext
En faktatext om en av fruarna i Fruängen,
Din faktatext innehåller något om personen och varför den är känd.
Du har skrivit en faktatext utifrån en tankekarta som innehåller flera fakta om vem personen var och varför den är känd.
Samtal och diskussioner:
Kring centrala samhällsfunktioner, religionsutövning, yrken och verksamheter i närområdet.
Du har deltagit i samtal och diskussioner.
Du har bidragit i samtal och diskussioner genom att berätta, kommentera eller fråga något.
Karta
Du har konstruerat en karta över din skolväg utan att resonera kring riskfyllda platser i trafikmiljön på din väg till skolan.
Du har resonerat kring riskfyllda platser i trafikmiljön på din väg till skolan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: