Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolutionen - stora upptäckter

Skapad 2020-04-21 13:56 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Fysik
Arbetsområdets mål: Du kommer att få lära dig om historiska och nutida naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen och naturen. Innehåll Syfte: Lära oss om vilken betydelse olika upptäckter inom fysik, kemi och biologi har haft för världen, naturen och människors levnadsvillkor. Centrala innehållet i kursplanerna: Kemin, Biologin och Fysiken och världsbilden - Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Innehåll

Vi kommer tillsammans att läsa/se film om stora upptäckare

Du kommer att få fundera på och välja en upptäckt som du tycker är viktig och sedan fördjupa dig i den.

Du ska ta reda på VEM som upptäckte den.

Du ska också fundera över på vilket sätt upptäckten är/har varit betydelsefull för världen, naturen och människan.

Du kommer att, från angiven källa, läsa om och ta reda på fakta om upptäckten. 

Du kommer att plocka ut viktiga delar och nyckelord i en tankekarta.

Du kommer att planera, strukturera för din redogörelse, gärna använda en keynote för redogörelsen där bilder kan ingå.

 

Struktur för redogörelse:

- inledning

- innehåll: berätta om vetenskapsman/kvinna, förklara och beskriv upptäckten, visa på samband mellan upptäckt och människors levnadsvillkor.

- avslut

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma:

- Beskriva och förklara upptäckten i ett presentationsprogram som du delar på Teams

- Visa på samband mellan upptäckt och människans levnadsvillkor

Bedömning:

Din redovisning via Keynote. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: