Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y kap 5 - Sannolikhet och statistik

Skapad 2020-04-21 13:59 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhet och statistik

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att ha räkning enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

 

Material:

Matematikboken Matematik Y samt bokens hemsida www.matematikxyz.com 

 

Bedömning:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar. 
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 

 Bedömningsunderlag: 

 • Skriftliga prov
 • Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

 

 Veckoplanering: 

V.

Dag

Lektion

Läxa

16

 

Uppstart kap 5 

 
 

 

5.1 Hur stor är sannolikheten

 
 

 

   

17

 

5.2 Oberoende och beroende händelser

Läxa 18

 

 

5.3 Kombinatorik

 

 

 

 

 

18

 

5.4 Tabeller och diagram

Läxa 19

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Diagnos kap 3

Läxa 20 

 

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

   

20

 

Prov Kap 5

 

 

 

   

 

 

   

21

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: