Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B, Kap 3

Skapad 2020-04-21 14:08 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2B/Mera favoritmatematik 2B.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • använda och uttrycka kunskaper om talen 0 till 1000
 • använda och uttrycka kunskaper om ental, tiotal, hundratal och tusental
 • förstå siffrors platsvärde
 • förstå och använda betydelsen av siffran 0
 • symboler för tal i några olika kulturer genom historien
 • visa, använda och uttrycka ental, tiotal, hundratal o.s.v. från olika kulturer genom historien
 • skriva naturliga tal i utvecklad form
 • jämföra tal inom talområdet 0 - 100 genom att använda ord och tecken som har med antal att göra
 • tiotalsövergång vid addition och subtraktion i talområdet 100 - 1000
 • addera och subtrahera hela tiotal i talområdet 100 - 1000
 • addera och subtrahera hela hundratal i talområdet 100 - 1000
 • använda dig av problemlösningsstrategin: läsa, förstå, rita, skriva ett uttryck med mattespråket samt bedöma om mitt svar är rimligt.

Arbetssätt:

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B, Kap 3

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning:
Talen 0 - 1000
Jag kan med stöd bygga och skriva tal.
Jag kan bygga och skriva tal med ental, tiotal och hundratal. Jag kan också dela upp talen i ental, tiotal och hundratal även när det finns 0 på entalens eller tiotalens plats.
Jag kan jämföra talen i talområdet 0 - 1000.
Tal i olika kulturer genom historien, talsystem
Jag kan med stöd skriva ett tal från något historiskt talsystem.
Jag kan skriva tal från något historiskt talsystem.
Jag kan visa och förklara hur man i olika kulturer genom historien har använt olika föremål eller tecken för att visa ental, tiotal och hundratal.
Addition i talområdet 0 - 1000
Jag kan öka tal med ental utan tiotalsövergång.
Jag kan öka tal med tiotalsövergång
Jag kan öka med hundratal.
Subtraktion i talområdet 0 - 1000
Jag kan minska med ental utan tiotalsövergång.
Jag kan minska med tiotalsövergång.
Jag kan minska med hundratal.
Problemlösning, strategier
Jag kan med stöd rita till problemet.
Jag kan rita och lösa problemet samt välja räknesätt och skriva ett uttryck med mattespråket.
Jag kan skriva mitt svar och bedöma om mitt svar är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: