Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etnicitet och kulturmöten, Migration

Skapad 2020-04-21 14:11 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sociologi
Vad är migration? Vad finns det för bakgrund till migration och vilka blir följderna av den för individ och samhälle?

Innehåll

 

Momentets innehåll

Vad är migration?

Svensk migration

Migrationens följder 


Centralt innehåll

Detta kapitel behandlar den tredje punkten i kursens centrala innehåll:

Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållan­den och delaktighet i samhället.

Uppgifter

 • Etnicitet och kulturmöten, inlämning filmanalys, Jalla! Jalla!

 • Etnicitet och kulturmöten, analysuppgift, inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
  Soi  -
 • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
  Soi  -
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.
  Soi  -

Matriser

Soi
Etnicitet och kulturmöten, Migration

E
C
A
Eleven redogör översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
Eleven redogör utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: