Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2020-04-21 14:18 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 2 – 3 Historia Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Bronsåldern 1500-500 fkr Efter den långa stenåldern som varade i ca 12000 år började man lära sig att använda metaller. Handelsmän från Norden åkte med sina skepp söderut för att byta skinn, torkad fisk, boskap och bärnsten mot fina bronsföremål. Hällristningar berättar om livet på bronsåldern. I Tanum finns många fina hällristningar bevarade.

Innehåll

Målet med undervisningen är

Du ska få kunskaper om:

 • Varför tiden kallades för bronsåldern.
 • Hur livet såg ut för människorna som levde på bronsåldern.
 • Vad bronsålderns människor trodde om livet och döden.
 • Vilka spår från bronsåldern vi kan hitta idag.

samt 

 • Du ska kunna göra några jämförelser mellan livet idag och livet på bronsåldern.
 • Du ska förstå och  förklara följande begrepp: metall, vävstol, brons, hällristning, storhögar/gravhögar, offer, köpman, hövding, nordbor.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att söka fakta i läroböcker och annan litteratur, se på film och tillsammans diskutera svåra ord och begrepp. Vi kommer också att skriva faktatexter om bronsåldern samt måla egna hällristningar.   

 

Bedömning

Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare.

Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.

Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet.

Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: