Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandor slash Ida

Skapad 2020-04-21 14:20 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser och loggar!

Innehåll

Hej hej!

Här är Loggboken för Sandor slash Ida!

Glöm inte att dela med både mig och Tina. ( Jorie och Christina)

Lycka till!

Uppgifter

 • Loggbok Sandor slash Ida

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: