Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ditt livs affär - Fredrik Backman

Skapad 2020-04-21 14:32 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vecka 17-21. Vi ska arbeta med litteraturanalys av boken "Ditt livs affär".

Innehåll

Vad?

Vi kommer att läsa en bok/novell som heter Ditt livs affär och är skriven av Fredrik Backman. Vi kommer att analysera boken skriftligt och/eller muntligt.

 

Varför?

Syftet med det här momentet är att ni ska utveckla språket och kunna samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv. 

 

Hur? 

 

 • läsa boken “Ditt livs affär” av Fredrik Backman

  • läsa själv

  • högläsning (Sandra läser)

 • svara på frågor om boken muntligt eller skriftligt, tre tillfällen (examinerande)

 • (läsning och arbete av ett antal texter från kapitel 4, 6 och 7 i Kontext)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  A
 • Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  C
 • Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: