Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska lärprocesser

Skapad 2020-04-21 14:46 i Vallmon förskola Flen
Förskola
I december 2020 har alla barn i förskoleområde A en erfarenhet av att arbeta med sång, musik, dans/rörelse, bild, form och drama, så att lärandet sker genom lustfyllda estetiska processer.

Innehåll

Datum: 2020-04-21

Ansvarig för aktiviteten: Sara och Emma

Vilken grupp den berör: Hela barngruppen (3-5 år)

Material som behövs: Vi kommer att använda olika konkreta material som är typiska för just pyssel såsom sax, lim, papper, färg,ritpennor mm

Nulägesbeskrivning: I vår verksamhetsplan har vi ett gemensamt mål som belyser estetiska lärprocesser i olika former. Vi använder oss redan av estetiska lärprocesser i vår verksamhet men med en planering blir det tydligt vad vi jobbar med och kan få en reflektion följt av en analys. 

Beskrivning av aktivitet med ett syfte: Vi kommer att fokusera på olika tekniker man kan använda till målning. Vi vill få barnen att se att man kan måla på olika sett, inte bara med pensel, papper och färg. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: