Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass SYV-plan vt-20

Skapad 2020-04-21 16:25 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
vi väcker nyfikenhet och leklust till varje lektillfälle.

Innehåll

                        

Kvalitetssäkring                                                     Datum: 21/4-20

 

Område: Val av lekaktivitet

Ansvarig: alla pedagoger i fsk (Ann, Elina och Anna på minner på möten)

Mål och syfte: Att få välja utifrån sina egna behov. Uppmärksamma att det finns olika yrken.

 

 

Nuläge (Var är vi nu i förhållande till målet? Vad säger det om vad som måste göras för att nå målet, är det långt dit eller behövs bara små justeringar?)

 

Vi har en balans mellan styrda aktiviteter i lekgrupper och i det fria val av lek. 

Våra nästa steg är fler tillfällen, fler val och ökad kvalitet i av lekaktiviteter. 

 

Plan för genomförande (Hur gör vi och när gör vi det? Bestäm vad som ska dokumenteras under arbetets gång)

 Vi har det som en stående punkt på veckans planering. 

 Yrken och lekar på veckans bokstav.

 

Datum för delutvärdering ( Hur går det? Var är vi i förhållande till målet? Är vi på rätt väg? Behövs justeringar? Dokumentera!)

_______________________________________________________________________________

Datum för slututvärdering och analys (När ska det vara klart?) ____________________

 

 

Utvärdering med analys ( Hur gick det? Använd dokumentationen som samlats under arbetets gång. Varför gick det som det gick/ vad påverkade resultatet? Delarna, t.ex. aktiviteter som gjorts, ska bilda en helhet, målet. Titta på varje del, bidrog den på det sätt som var tänkt till att nå målet? Kom något annat ut av respektive del än det som var avsett, positivt eller negativt? Finns andra mönster som kan uppmärksammas? Nåddes den kvalitet som önskades? Etc.)

 

 

Nuläge (var är vi i förhållande till starten och det uppsatta målet):

 

 

 

Analys av nuläget (varför är vi där vi är och kvaliteten på resultatet i nuläget):

 

 

 

 

Nästa steg (hur nästa steg mot målet ser ut alt. ”Målet är nått”):

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: