Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik åk 4

Skapad 2020-04-21 16:35 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Lappteknik
Grundskola 4 Slöjd
I detta arbetsområde är det symaskinen som spelar huvudrollen. Vi kommer börja med att prata om färger och hur olika färger kan kombineras (t ex komplementfärger), samt inspireras av lapptäcken från olika delar av världen och från olika tider. Du kommer att få rita och planera hur du vill kombinera färgade kvadrater till en större helhet och sedan använda de grunder du lärt dig när du tog ditt "symaskinskörkort", för att arbeta med lappteknik (Sy ihop tyglappar till ett större tyg.). Avslutningsvis kommer du att få sy en produkt.

Innehåll

Arbetssätt:

- Vi kommer att ha gemensamma genomgångar vid tavlan och vid symaskinerna.

- Du kommer framför allt arbeta med symaskinen och repetera de grunder du lärt dig när du tog ditt "symaskinskörkort". 

- Du kommer att få välja tyg och färger och planera och rita hur din produkt i lappteknik ska se ut.

- Du kommer att få arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner.

- Du kommer att få redovisa ditt arbete.

 

Efter avslutat arbete ska du:

- ha visat att du har tillräckliga kunskaper om symaskinen för att kunna tillverka ett enkelt slöjdföremål. (Du ska kunna trä symaskinen, ställa in sömmar, sy sicksacksöm och raksöm på ett säkert och ändamålsenligt sätt.)

- förstå och använda vissa slöjdspecifika ord och begrepp.

- ha gjort en planering och visat att du kan resonera kring färg, form och material.

- ha visat att du kan arbeta efter en instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: