Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal och procent, åk 5 Rabbalshede

Skapad 2020-04-21 16:39 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 5 Matematik
Viktiga matteord: en hel, decimaltal, decimaltecken, tiondel, hundradel, bråk, procent

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Mål 

När du har arbetat med detta område skall du kunna:

  • avrunda decimaltal till närmaste heltal.
  • storleksordna decimaltal.
  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
  • att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
  • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
  • jämföra bråk, decimaltal och procent.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

- aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
- använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
- klarar målen för området.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

  • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
  • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken.
  • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.

Arbetet beräknas hålla på under vt 2020

 

Matriser

Ma
Decimaltal och procent

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Avrunda decimaltal till närmaste heltal.
  • Ma  A 6
Storleksordna decimaltal.
  • Ma  A 6
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
  • Ma  A 6
Kunna att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
  • Ma  A 6
Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
  • Ma  A 6
Jämföra bråk, decimaltal och procent.
  • Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: