Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass likabehandlingsplan

Skapad 2020-04-21 17:24 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Förskoleklassens likabehandlingsplan VT20

Innehåll

Kvalitetssäkring                                                      Datum: 21/4-20

Område: Likabehandlingsplan 

Ansvarig: Alla i pedagoger i fsk 

Mål och syfte: På Gustav Vasa skola ska alla elever i skolan ha samma rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Nuläge 

Hållkompisar/lekkompis : Varje vecka är det nya par som går i led och som varje förmiddagsrast leker tillsammans.

Alla ska kunna leka/gå med alla.

Vi väljer klassmötesämnen där vi kan diskutera dessa frågor.

 

Plan för genomförande (Hur gör vi och när gör vi det? Bestäm vad som ska dokumenteras under arbetets gång)

Likabehandlingsplanen ska alltid ha en punkt på våra temaplaneringar.

Fördela ordet med hjälp av glasspinnargå rundor, EPA. bikupa, "pratkompisar".

·       Bemöta elever utifrån individ istället för kön.

·       När eleverna väljer lådböcker ska vi uppmuntra dem att välja utanför könsnormen. Använda oss av Eva som skolbibliotekarie.

·       Vi ska säga vårdnadshavare istället för mamma-pappa/förälder.

·       Vi ska möta individen och undvika att uppmärksamma stil på t ex kläder och frisyr. För att undvika att förstärka stereotypa könsnormer.

I vårat skolbibliotek finns böcker som tar upp olika typer av diskrimineringsgrunder.

På klassmötena ska vi med jämna mellanrum läsa litteratur som tar upp olika typer av diskrimineringsgrunder.

Datum för delutvärdering ( Hur går det? Var är vi i förhållande till målet? Är vi på rätt väg? Behövs justeringar? Dokumentera!)

_______________________________________________________________________________

Datum för slututvärdering och analys (När ska det vara klart?) ____________________

 

 

Utvärdering med analys ( Hur gick det? Använd dokumentationen som samlats under arbetets gång. Varför gick det som det gick/ vad påverkade resultatet? Delarna, t.ex. aktiviteter som gjorts, ska bilda en helhet, målet. Titta på varje del, bidrog den på det sätt som var tänkt till att nå målet? Kom något annat ut av respektive del än det som var avsett, positivt eller negativt? Finns andra mönster som kan uppmärksammas? Nåddes den kvalitet som önskades? Etc.)

 

 

Nuläge (var är vi i förhållande till starten och det uppsatta målet):

 

 

 

Analys av nuläget (varför är vi där vi är och kvaliteten på resultatet i nuläget):

 

 

 

 

Nästa steg (hur nästa steg mot målet ser ut alt. ”Målet är nått”):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här tar jag/ vi med (konkreta tips till dig/er om det ska göras igen eller om målet inte nåddes och arbetet ska fortsätta eller till någon annan som ska göra samma arbete)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: