Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt Granen

Skapad 2020-04-21 17:42 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Respekt, främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling, hållbar utveckling.

Innehåll

 

Avdelningens mål:

 • Att alla ska bli respekterade för den de är, olikheter -likheter
 • Att alla ska lära sig att lyssna in varandra och förstå när någon säger "stopp"
 • Alla ska får komma till tals och lära barnen att lyssna på varandra
 • Att lära barnen var rädda om saker
 • Att barnen får lära sig att vara rädd om vår natur och våra djur
 • Allemansrätten

 

Aktivitet:

 • Läsa och jobba med kompisböckerna
 • Vi samlar skräp som vi går med till återvinningen.
 • Vi städar på vår gård. 
 • Vi jobbar med Håll Sverige rent.
 • Vi städar ur vår leksakslåda och lär barnen  vara rädd om sakerna.
 • Vi tittat på UR :Barr och Pinne.

 

När ? Var? Hur? Varför?

 • Vi går till skogen.
 • Vi städar på gården.
 • Vi går till återvinningsstationen och lämnar; pappersförpackningar, metallförpackningar, papper och plastförpackningar.
 • Vi vill att våra barn på Granen ska få lära sig om hur man bemöter varandra med respekt.
 • Att vi är rädda om vår natur och djuren.
 • Med respekt kommer även vikten att värna om inte bara varandra utan även vår jord och allt som lever. Vikten av att inte slösa på våra naturresurser och att inte skräpa ner i vår natur.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: