Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla på skolgården

Skapad 2020-04-21 18:08 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola F – 6
Vi på fritids kommer att bygga en odlingslåda för att sen kunna odla i den under denna och kommande terminer.

Innehåll

Eleverna kommer att få möjlighet att bygga och måla en odlingslåda av kasserat virke från träslöjden. 

Eleverna kommer sen att få täcka insidan av lådan i fiberduk och sen hälla jord i lådan.

Eleverna kommer att få plantera fyra olika sorters frön i lådan och sen ta hand om plantorna, med till exempel vattning.

Eleverna kommer att få dokumentera utvecklingen i lådan med hjälp av kamera och unikums lärlogg. 

Uppgifter

 • Bygga odlingslåda

 • Plantera i lådan

 • Dokumentera de som händer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: