Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i biologi v16 - 23

Skapad 2020-04-22 07:49 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med genetik och ärftlighet.

Innehåll

 

Pedagogisk planering i biologi åk 9 VT 2020

 

”Ärftlighet och genetik”

 

Arbetstid: v 16 – 21

 

Syfte: 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

 

 

Förmågor som ska utvecklas: 

 

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 

 

Centralt innehåll som ska studeras:

 

-          Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 

-          Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 

-          Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 

-          Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

-          Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier

 

Kunskapskrav för biologi åk 9 gäller som bedömningsgrund tillsammans med syftet och centralt innehåll.

 

Prov ska skrivas v 22, bedömningsuppgifter kommer att lämnas in fortlöpande.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: