Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO och teknik

Skapad 2020-04-22 08:19 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3)
Under våren arbetar vi med NO och teknik. Vi kommer att arbeta med, sammanfatta, summera och diskutera de olika delarna som ingår i NO och teknikämnet i grundskolans tidiga år.

Innehåll

Syfte och mål:

Målet och syftet med undervisningen i NO och teknik är att öka dina kunskaper inom biologi, fysik, kemi och teknik. Vi kommer bland annat att lära oss om djur och natur, rymden, vatten, luft, olika material, tekniska lösningar och konstruktioner.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Arbeta enskilt och tillsammans med andra i grupp.

Skriva och läsa olika texter.

Göra studiebesök till platser kopplade till ämnet.

Göra praktiska aktiviteter, undersökningar och experiment. 

Se på filmer och lyssna på föreläsningar.

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din kunskap och förmåga inom ämnena. Du visar dina kunskaper genom att göra de skoluppgifter som du får av din lärare. Bedömningen kommer att göras utifrån olika inlämningar och diagnoser, samt arbete och delaktighet under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
NO och teknik

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tk - Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Tk - Konstruktioner
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Tk - Teknikutveckling
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Tk - Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Tk - Förändring över tid
Eleven kan föra enkla och delvis underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
NO - Samband i närmiljön
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
NO - Årstider
Eleven kan berätta om förändringar i naturen gällande årstider och kan göra enkla observationer.
NO - Människokroppen
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
NO - Tyngdkraft, friktion och jämvikt
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
NO - Material och sortering
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
NO - Ljus och ljud
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
NO - Vatten och luft
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
NO - Skönlitteratur och myter
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
NO - Rymden
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
NO - Fältstudier och undersökningar
Eleven kan utföra enkla fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
NO - Djur och växter
Eleven kan namnge några djur och växter, sorterar dem efter egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
NO - Egenskaper, lösningar och blandningar
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
NO - Dokumentation
Eleven dokumenterar sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal. Eleven kan göra jämförelser mellan sina egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: