Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårens insekter Kometen v.17-18

Skapad 2020-04-22 08:32 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Få en ökad förståelse för vilka insekter som går att hitta ute i naturen om våren, och genom skapande få en fördjupad kunskap och förståelse för deras utseende och kännetecken. Få en förståelse för att nyckelpigor som de hittat ute kan se ut på olika sätt (7 prickig, 22 prickig osv).

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild.

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få måla de insekter som de tidigare funnit ute i naturen på stenar. 

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

"Vilken insekt har du valt att måla?"

"Har du sett den ute på gården, om inte vart skulle du kunna hitta den tror du?"

"Kan man bara se insekt X på våren, under vilka årstider kan man hitta X i naturen?"

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Under vårt arbete med årstider har barnen fått leta efter vårens växter och djur utomhus. Barnen har då hittat: Nyckelpigor, humlor, flugor och svartmyror. Utifrån detta ska barnen nu få arbeta vidare med dessa arter i en skapandeaktivitet. Som stöd under aktiviteten kommer vi att placera ut bilder på dessa insekter.

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: