Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp skapande utevistelse Östra skolan

Skapad 2020-04-22 08:42 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Fantasiträning på Östra stranden!

Innehåll

FRIPP Storfritids

 

 

Behov: Gruppen behöver träna i att skapa med olika material och även att använda sin fantasi vid skapande.

 

 

 

 

Förmåga:

Samarbeta

Använda sin fantasi

Ta hand om yngre elever

 

Centralt innehåll:

-Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden

-Skapande genom olika estetiska uttrycksformer

- Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

-Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

- Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Lärmål:

-Grupperna ska kunna skapa en konstruktion med diverse material som de hittar nere på stranden.

-Gruppen ska kunna komma överens om en gemensam skapelse som de ska bygga tillsammans.

-Lösa konflikter som kan uppstå i första hand själva och vid behov med stöttning av vuxna.

 

 

 

Undervisning:

Vi kommer att gå ner med åk 2-5 på stranden. Där kommer vi att dela upp gruppen i mindre blandade grupper. Grupperna kommer där fritt få skapa något med material som finns nere på stranden. Vi pedagoger kommer att gå runt bland grupperna och stötta vid

 

 

Utvärdering:

Observationer under skapandet samt utvärdering i slutet av läsåret.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: