Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Holly Hobbie åk 5

Skapad 2020-04-22 09:49 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
Hur ser livet ut för en jämnårig i en typisk amerikansk småstad?

Innehåll

Syfte:            Hur ser livet ut för en jämnårig i en typisk amerikansk småstad?

 

Mål: Undervisningen ska utveckla din hörförståelse, läsförståelse och

ordförråd. Du ska kunna göra jämförelse med egna erfarenheter och

kunskaper om livet i Sverige.

 

Förståelse:    Du ska förstå att det finns likheter och skillnader i levnadssättet i en

amerikansk småstad och i Slöinge.

 

Förmågor:     Du ska utveckla din kommunikativa förmåga såväl skriftligt som

  muntligt. Du ska kunna relatera till egna erfarenheter, livsvillkor och

intressen.

 

Kunskaper

 

Begrepp:        Begrepp kopplade till seriens avsnitt.

 

Fakta:            Du ska utveckla dina kunskaper om sociala och kulturella företeelse i ett engelskspråkigt land. 

 

Färdighet:    Du ska kunna förstå innehållet i serien och kommunicera handlingen

både skriftligt och muntligt.

 

BEDÖMNING        

 Uppmaning: Du ska skriva en “baksidestext” till boken Holly Hobbie. 

 

Du ska även hålla ett muntligt föredrag där du gör jämförelse mellan att

leva i en amerikansk småstad och Slöinge.                      

 

Kriterier: Baksidestexten ska innehålla begrepp vi tränat och viktiga delar ur

serien samt någon personbeskrivning. Texten ska innehålla ett
omdöme; vad du tycker om serien. 

 

Din muntliga framställning ska vara minst 1 minut och innehålla både

likheter och skillnader mellan Hollys liv och ditt. Din presentation filmas och lämnas in till lärare.Produkt:     Recension av serien   

Filmat föredrag

 

AKTIVITETER

 

 • Förberedelse med ordförståelse inför avsnitten

 • Titta på serien

 • Arbetsblad med hörförståelsefrågor

 • Samtal om seriens innehåll, kooperativa övningar

 • Lekar

 • Olika skrivövningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: