Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2020-04-22 11:11 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhället ser olika ut på olika delar av vår jord, många länder är demokratier och några är diktaturer. Vi samarbetar på olika sätt, bl.a genom EU och FN. Medierna har en viktig roll i dagens samhälle och ibland kallas de för den tredje statsmakten. I den här kursen ska du lära dig allt om detta och en hel del till.

Innehåll

Tid v.16-19

Arbetsbeskrivning/Innehåll

Genom Puls läsebok; massmedia s.74-86, demokrati och diktatur s.86-99, Ute i världen s.102-128. Arbete med arbetsbok/häfte (se sidor i detaljplaneringen i teams) Filmer SLI och Studi samt begreppslista nedan.

Vi kommer att arbeta med att öka våra kunskaper om:

·         Vad som kännetecknar demokrati/diktatur. Rättigheter och skyldigheter i en demokrati och diktatur (resonera och jämföra, ge exempel utifrån något land)

·         Olika former av gemensamt beslutsfattande - demokratiska beslut (fördelar och nackdelar med direkt och representativ demokrati)

·         Individer och gruppers möjlighet att påverka beslut (resonera om möjligheter

t.ex. i skolan och i samhället)

·         Massmediers roll i en demokrati kontra diktatur (förklara deras uppgifter, beskriva, resonera och se samband) hur påverkas vi av IT och massmedia? Hur ser Journalisternas arbetsuppgifter ut?

·         Ojämlika levnadsvillkor i världen - I/U länder. Vad som kännetecknar att leva i en demokrati och diktatur

·         Olika organisationers arbete för mänskliga rättigheter t ex Unicef, FN:s roll i länder med svag demokrati och låg levnadsstandard

  •          Sveriges riksdag, regering, kommun och landsting och något om deras uppgifter och roll i vårt demokratiska valsystem

·         Vad som är typiskt för EU, några fördelar och nackdelar med att vara medlem

·         Barns rättigheter, Barnkonventionen - Beskriva Barnkonventionen och ta ställning till om den efterlevs

·         Källkritik - Att kritiskt kunna granska den information vi möts av i massmedier. Vilka frågor ska du ställa dig?

 

Begrepp att kunna:  

Demokrati och mänskliga rättigheter: Demokrati, Diktatur, Diktator, Monarki, Republik, Representativ demokrati, Direkt demokrati, riksdag/regering, Folkomröstning, EU, Tryck- och yttrandefrihet, Majoritet, Censur, barnkonventionen, Unicef, bistånd, i/u-land, grundlag, rösträtt

Massmedia: Massmedia, fria medier, tredje statsmakten, yttrandefrihet, tryckfrihetsförordningen, kommunicera, censurera, opinion, journalist publicera, ansvarig utgivare, nyhetsvärdering, public service, vinklad, reklam, propaganda, reklam, produktplacering, källkritik

Riksdag/Regering/kommun: Plenisal, statsråd/minister, mandat, 349, budget, statschef, talman, departement, koalition, opposition, majoritet, minoritet, misstroendeförklaring, proportionell representation, kommunfullmäktige, kommunstyrelse

 

Bedömning: Löpande bedömning under lektionerna genom muntliga diskussioner och uppgifter. Skriftligt prov tisdag v. 20.

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 6 2020

Kunskapskrav för betyg E
Kunskapskrav för betyg C
Kunskapskrav för betyg A
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Påverka beslut
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Du har baskunskaper om hur vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om hur vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om hur vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Information och källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: