Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk8 Ljud och Ljus

Skapad 2020-04-22 12:28 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde ljud och ljus.
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer att lära oss om ljud och ljus egenskaper. Redovisning kommer att bygga på likheter och skillnader mellan ljud och ljus.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Ljuset och ljudets egenskaper och hur de fenomenen kan användas för att lösa olika problem samt hur kunskaper om fenomenen kan förklaras vetenskapligt.

Hur ska vi arbeta?

Kommer att delas i två avsnitt och kopplar begrepp mellan varje delmoment. Vi inleder med ljud och ljudets utbredning. Tar sedan upp hur ljud påverkar välbefinnandet hos individen utifrån dagens forskning. Kring begreppen kommer vi att laborera, samtala och skriva texter som förklarar begreppen i flera olika sammanhang.

Vi arbetar sedan med ljus där vi använder förklaringsmodeller för ljud som vi kopplar till ljusets tre förklaringsmodeller strålar, vågor och partiklar. Förklaringar kommer att leda till förståelse av varför vi uppfattar olika färger och varför himlen och havet uppfattas som blått.

Vi kommer att ha läroboken sidorna 74 --95 och sidorna 132 --164 och NE.se läromedel med kapitel10 i fysikavsnittet.

Vi kommer att genomföra laborationer under perioden, där varje laboration syftar till att utvidga begeppsförståelsen.

Vid lektioner kommer vi att samtala kring begrepp, laborationsresultat och tankemodeller.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig förklara följande begrepp och hur du kan förklara fenomen utifrån hur du förstår begreppen.

Ljud, ljus 

Ljudstyrka, Decibel dB och Ljusstyrka, Candela Cd

Ljudhastighet, Ljushastighet

Ljudvåg, Ljusvåg

Eko, ReflektionAbsorbering 

Frekvens, Resonans,Laser

Ultra Infra inom både ljud och ljus 

Foton, 

Ton, Färg 

Spektrum, Prisma  

Reflektion, Totalreflektion 

infallsvinkel, reflektionsvinkel, brytningsvinkel, spegel, lins, konkav, konvex,

Brytning, Spridning.

Dopplereffekt   

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Du kommer att få visa din kunskapsutveckling vid laborationstillfällen, genomföra ett skriftligt prov och skriva en jämförande text mellen ljusets och ljudets egenskaper. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: