Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj/Stjärnfamilj

Skapad 2020-04-22 14:13 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Stjärnfamiljer - Vem är jag?, vad är en familj? och hur kan familjer se ut?.

Innehåll

 

Syfte 

Undervisningen kommer att ha fokus på att vidga barnets uppfattningar kring vad är en familj. hur en familj kan se ut, vad är ett hem, vem är jag? Vi kommer även arbeta med värdegrunden, att alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut eller vem/vilka vi bor med. Vi kommer att utgå i från begreppet stjärnfamiljer som är ett samlingsnamn för alla former av familjer. 

 

Mål 

Att få barnen att bli trygga i sin identitet, Vem är jag?. Att att de skapar sig en förståelse för att familjer kan se ut på olika sätt. Barnen kommer att få ta del av värdegrunden och allas lika värde. 

Detta är utifrån förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Diskrimineringsgrund sexuell läggning

 

Metod/arbetsgång

Vi börjar med att presentera temat för barnen. Vi har valt att starta upp projektet med frågan "Vad är en familj". Detta för att få reda på barnens erfarenheter och tankar kring ordet familj. Utifrån barnens reflektioner ställer vi pedagoger utmanande och frågor kring familje konstellationer. 

Vid första tillfället får barnen även rita sin familj som de bor tillsammans med. Barnen får även beskriva vilka som de hade ritat. Detta för att åter göra det konkret och tydligt för barnen vad man kallar familj.Utifrån barnens reflektioner och deras tankar kommer vi in på ämnet om att alla i familjen kanske inte bor tillsammans i samma hus utan de kanske bor i andra hus eller lägenheter. 

Andra tillfället återkopplar vi till det vi gjorde och pratade om vid första tillfället. Vi bygger vidare på familjen och utökar diskussionen till släktskap ex. mormor, faster och kusiner etc. Vi lyssnar och tittar på boken "Allt om familjer" på Polyglutt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: