Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårblommor

Skapad 2020-04-22 15:33 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Vårblommor
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
När våren kommer händer det mycket i naturen. Nu ska du få lära dig namnen på några vanliga vårblommor. Du ska också få lära dig om blommans delar och hur den förökas.

Innehåll

Mål:

 • känna igen och namnge några vanliga vårblommor
 • kunna berätta/beskriva hur blommor kan förökas
 • läsa och återberätta faktatexter om blommor
 • använda tankekarta och sexfältare
 • skriva en egen faktatext utifrån tankekartan/sexfältaren
 • använda olika tekniker för att skapa bilder och modeller av vårblommor

Ord och begrepp: föröka, frö, lök, rötter, stjälk, blad, foderblad, kronblad, knopp, pistill, ståndare, snödroppe, krokus, hyacint, scilla, tulpan, påsklilja, pingstlilja, hästhov, tussilago, vitsippa, blåsippa, gullviva

 

Arbetssätt:

 • titta på film och återberätta/diskutera innehåll
 • arbeta gemensamt med arbetsblad för att lära ord och begrepp
 • läsa faktatexter, återberätta och sammanfatta i en tankekarta
 • skriva faktatexter utifrån tankekarta både gemensamt och enskilt eller i par
 • måla, klippa och forma bilder och modeller av blommor.

 

Bedömning:

När vi gemensamt gör arbetsuppgifter, ex. arbetsblad, har du möjlighet att visa vad du har lärt dig från filmer och faktatexter. I din egen faktatext som du presenterar för klasskamraterna visar du också din kunskap. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: