Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2020-04-22 19:07 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3)
Under ett par veckor på våren kommer klassen att arbeta med temat ’Bondgården’. Syftet är att eleverna ska få kunskap om bondgården som en viktig samhällsfunktion. Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och arbetet på en gård. Vi kommer att prata om skillnader mellan förr i tiden och nu. Vi kommer att se på filmer samt läsa och skriva korta faktatexter om ämnen kopplade till bondgården

Innehåll

Mål för elev

Känna till och kunna namnge våra vanligaste bondgårdsdjur och veta vad man får från de olika djuren.

Känna till vad de olika medlemmarna i djurfamiljerna kallas och var de bor, samt känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.

Känna till olika begrepp kopplade till livet på bondgården och veta vad dessa betyder.

Kunna namnge våra fyra sädesslag.

Känna till matens väg från jord till bord.

Känna till hur tekniken påverkat livet för bonden.

 

Undervisning och arbetssätt

Titta på film.

Lyssna och titta på Astrid Lindgrens sagor.

Läsa faktatexter.

Skriva egna faktatexter.

Arbeta själv och tillsammans med andra.

Rita och måla. 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Du deltar i diskussioner och samtal.

Du kan de vanligaste bondgårdsdjurens olika namn.

Du kan skriva en enklare faktatext.

Du kan namnet på några vanliga spannmål. 

Du kan namnge några begrepp kopplade till livet på bondgården, exempel, mjölka, traktor, skörd.

Du kan redogöra för några skillnader på bondgården förr och nu.  

 

Begreppsschema bondgården

 

tjur

kalv

mule

klöv

spene

juver

råmar

mjölka

 

tupp

kyckling

kam

haklapp

sporrar

fjädrar

kackla

gal

 

sto

hingst

föl

man

mule

hov

gnägga

grymta

 

sugga

galt

kulting

tryne

borst

knorr

klöv

grymta

 

tacka

bagge

lamm

ull

mule

klöv

bräker

 

 

bi 

drottning

drönare

bikupa

ägg/larver

nektar

pollen

honung

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

NO Bl SO SvA
Bondgården

Nivå 1
Nivå 2
Djur
Jag vet några djur som finns på bondgården.
Jag vet vad medlemmarna i de vanligaste djurfamiljerna heter.
Mat
Jag vet att vi får mat från djuren på bondgården.
Jag vet vilken mat som kommer från vilket djur.
Faktatext
Jag vet vad en faktatext är.
Jag kan skriva en kort faktatext om ett djur eller något annat om bondgården.
Bondgårdslivet
Jag känner till något om hur livet på en bondgård är.
Jag kan berätta om hur livet på bondgården ser ut i dag och jämföra med förr i tiden.
Saga/berättelser
Jag har hört/sett en saga/berättelse om livet på bondgården.
Jag känner till en barnboksförfattare som skriver barnböcker om livet på en bondgård.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: