Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - GOTD år 3

Skapad 2020-04-23 07:45 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du ska kunna ta del av enkel information och kunna jämföra, resonera och diskutera.

Innehåll

Matriser

SO
öllsjöskolan So - GOTD år 3

Rubrik 1

  • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • SO   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • SO   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • SO  1-3   Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  • SO  1-3   Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedur förmåga
  • SO   3
Jag behöver träna på att ta del av enkel information i olika medier och vara delaktig i genomgångar.
Jag har godtagbara kunskaper och kan ta del av enkel information i olika medier och vara delaktig i genomgångar.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan ta del av enkel information i olika medier och vara delaktig i genomgångar.
Procedur förmåga
  • SO   3
Jag behöver träna på att göra enkla undersökningar av omvärlden och sammanställa informationen i en faktatext.
Jag har godtagbara kunskaper och jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden och sammanställa informationen i en faktatext.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och jag kan göra undersökningar av omvärlden och sammanställa informationen i en faktatext.
Ny aspekt
  • SO   3
Jag behöver träna på att samtala om elevnära livsfrågor och återberätta en GOTD.
Jag har godtagbara kunskaper och jag kan samtala om elevnära livsfrågor och återberätta en GOTD.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och jag kan samtala om elevnära livsfrågor och återberätta en GOTD.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: