Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västeuropa åk 5

Skapad 2020-04-23 11:34 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Efter att ha lärt oss om norra Europa ska vi nu titta närmre på västra Europa. Vi lär oss vilka länder som ingår i regionen, vad som utmärker Västeuropa som region när det gäller klimat, natur och naturresurser, vad människor lever av och hur landskapet ser ut. Vad produceras i regionen och vilka produkter kommer därifrån? Vi kommer också att prata/läsa om samarbete i regionen och vilka problem som finns, ur perspektivet "hållbar utveckling".

Innehåll

   Så här ska vi arbeta!

 • muntliga genomgångar
 • lärobok
 • arbetsuppgifter i arbetsbok
 • film
 • ord och begrepp (separat papper)
 • eget arbete om ett land i Västeuropa

 

Bedömning:

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas skriftligt och muntligt. Det görs genom  prov, eget arbete och genom observationer under lektionstid.

-Du kommer att skriva ett prov som innehåller namngeografi men också frågor som berör klimat,natur, befolkning, jordbruk och hållbar utveckling. 

-Du kommer att få göra ett eget arbete där du ska fördjupa dig i ett Västeuropeiskt land utifrån olika områden. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Lgr11

kartkunskap/namngeografi
Du vet vilka länder som ingår i Västeuropa samt deras huvudstäder. Du kan vet vart berg, hav och öar i Västeuropa finns. Du har kunskap om några karttecken, terräng och väderstreck.
godkänd
mer än godkänd
livsmiljöer
Du vet vad som utmärker Västeuropa som region när det gäller klimat och natur. Du kan ge exempel på vad de olika länderna har gemensamt vad gäller t ex natur och klimat.
godkänd
mer än godkänd
tillgångar
naturresurser, människor och arbeten. Du känner till vad som produceras i regionen och de viktigaste produkterna.
godkänd
mer än godkänd
ländernas samarbete
Du känner till vad EU är och något om vad de gör.
godkänd
mer än godkänd
hållbar utveckling
Du ska kunna resonera kring de olika problem som finns i regionen och vad hållbar utveckling är samt på vilket sätt människor kan påverka detta i de vardagliga val vi gör. resor, vatten, industri-bränsle, jordbruk-konstgödsel och bekämpningsmedel
godkänd
mer än godkänd
ord och begrepp
Du kan använda och förstå viktiga ord och begrepp
godkänd
mer än godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: