Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag, En" Jämförande analys

Skapad 2020-04-23 11:37 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Svenska
Vi har läst boken "Jag, En" av David Levithan. Under bokens gång har vi övat på att diskutera, analysera och hitta budskap i boken via b.la. reflektionslogg och boksamtal. Du kommer att få se filmen "Every day" som är baserad på boken. Därefter ska du skriva en jämförelse mellan boken och filmen. Du kommer att skriva en slags recension, där du skriftligen uttrycker dina tankar om boken och filmen. Genom att göra analysen visar du läsförståelse. Den jämförande texten ska lämnas in den 17/5.

Innehåll

Vad är en jämförande text?

I en jämförande text jämför du två eller fler saker. Vad är likt eller olikt och hur påverkar det mottagaren. I svenskan är det vanligt att jämföra bok med film. Hur skriver man en jämförande text och vad är det man ska jämföra? Här nedan är ett exempel på hur du kan jämföra en bok och en film.

Jämförande text bok och film

Du ska göra en jämförande analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och karaktärer) har överförts till film. 

Har det gjorts bra? Varför är det bra? 

Har det gjorts dåligt? Varför är det dåligt? 

Av naturliga skäl kan inte en film följa en bok ordagrant i och med att filmen skulle bli väldigt, väldigt lång därför måste den som gör filmen välja bort saker från boken. När man jämför bok med film ska man alltså se till vad som tagits bort och fundera om det var bra val som gjordes. 

En film bygger på det visuella och hur regissören lyckas att omvandla den platta tvådimensionella texten till tredimensionell verklighet. Hur lyckas regissören med det? När man läser en text målar man upp miljöer och karaktärer i huvudet och när man, efter att ha läst boken, ser filmen uppstår bland konflikter mellan det tänkta och det sedda. I denna analys vill jag att du reflekterar kring detta dilemma.

En film byggs väldigt ofta upp med hjälp av karaktären eller karaktärerna. Hur har regissören lyckats att ge karaktärerna liv på den vita duken? Jämför bokens med filmens sätt att skildra karaktärerna.

Avslutningsvis ska du reflektera över om varför du tyckte boken var bättre än filmen eller tvärtom.

 

 Så här skriver du din text (skrivmallen är ett förslag): 

Inledning: Beskriv kortfattat handlingen av boken/filmen och förklara att du ska jämföra bok och film med varandra. Återge inte hela handlingen utan viktiga, väl valda delar. 

Skrivmall: Jag ska jämföra Jag, En och Every day. Jag, En är en bok skriven av David Levithan. Every day är en film skapad av Michael Sucsy. Filmen är baserad på boken. Boken handlar om….. Den börjar med att… Sedan…. Den slutar med att…  Filmen handlar om….Den börjar med att… Sedan…. Den slutar med att…

 

Del 1: Välj ut en till två saker (handling eller karaktär)som är lika i bok och film. Beskriv! Använd gärna citat från boken. Varför är det just dessa saker som är lika? Jämför hur boken skildrar karaktärerna och hur filmen skildrar dem. Stämmer dina ”inre bilder” med filmens? Förklara

Skrivmall: Jag har valt att berätta om karaktären XX (t.ex. Rihannon) eller händelsen XX (t.ex. En och Rihannons kärlekshistoria). Den är likadan i filmen och boken. Likheterna mellan karaktären/händelsen i filmen och boken är att…. Till exempel….(händelse) Till exempel… (citat ur film eller bok). Jag tycker att det är likt eftersom… 

 

Del 2: Välj ut en till två saker som skiljer sig åt. (handling eller karaktär) Beskriv! Använd gärna citat från boken. Varför skiljer sig dessa åt? Är skillnaden positiv eller negativ? Motivera.  Jämför hur boken skildrar karaktärerna och hur filmen skildrar dem. Stämmer dina ”inre bilder” med filmens? Förklara

Skrivmall: Jag tycker att vissa saker skiljer sig mellan boken och filmen. Till exempel karaktären XX (t.ex. Rihannon) eller händelsen XX (t.ex. En och Rihannons kärlekshistoria). Den är olika i filmen och boken. Skillnaderna mellan karaktären/händelsen i filmen och boken är att…. Till exempel….(händelse) Till exempel… (citat ur film eller bok). Jag tycker att det är olikt eftersom… Del 3: Vad är budskapet i boken och filmen? Är det samma? Har regissören som gjort filmen tolkat bokens budskap på samma sätt som du gjorde?

Budskapet i boken och filmen är… Jag tolkar budskapet så eftersom…Budskapet är samma/olika i filmen/boken och jag tycker budskapet framträder tydligt när… Den stora skillnaden mellan Jag, En som bok och som film är… Den stora likheten mellan Jag, En som bok och som film är….

 

Del 4: Vilken tyckte du var bäst? Bok eller film? Motivera!

 

Skrivmall: Jag gillade bäst boken/filmen. Anledningen till att jag gillade den mest är eftersom…  Jag tycker bäst om att läsa/se film eftersom…

 

 

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

LÄSA

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: