Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytta mellan länder och världsdelar

Skapad 2020-04-23 13:41 i Hamburgsundskolan Tanum
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta mellan olika länder och världsdelar.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I vår skola kommer flera barn från andra länder. Var är du född? Var kommer dina kompisar ifrån? Har du varit utomlands någon gång? Vad är det som gör att människor flyttar mellan olika länder och världsdelar? Hur känns det att flytta mellan olika länder? Vi ska i det här arbetsområdet bl.a. prata om hur det är att flytta. Vi ska också lära oss vilka världsdelar det finns och hur man kan hitta på en karta eller en jordglob.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Du kommer att få lära dig:

 • att använda karta och jordglob.
 • namnen på världsdelarna och var de ligger.
 • namn på länder som är viktiga för dig.
 • de olika väderstrecken.
 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till.

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • lyssna på högläsning.
 • att använda kartor och jordglob
 • att titta på filmer.
 • se på kort från olika länder

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • kan använda karta och jordglob för att benämna och peka ut länder som är viktiga för dig. 
 • kan använda karta och jordglob för att benämna och  peka ut var  världsdelar ligger.
 • kan använda väderstreck och andra rumsliga begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Flytta mellan länder och världsdelar

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Att flytta
 • SO   3
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Jag kan säga någon orsak till att människor flyttar och med hjälp av frågor från pedagog ge något enstaka exempel på vad det kan innebära för barn och familjer.
Jag kan på egen hand säga en eller flera orsaker till att människor flyttar.
Undersöka omvärlden - använda karta m.m.
 • SO   3
Jag kan med stöd av pedagog använda karta och jordglob och hitta någon plats.
Jag kan med viss hjälp av pedagog använda karta och jordglob och hitta någon plats.
Jag kan på egen hand använda karta och jordglob och hitta flera platser själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: